Saavutettava ja esteetön Kuopio

Minun Kuopioni on saavutettava jokaiselle. Päätöksenteossa on muistettava myös vähemmistöt ja vammaiset. Vähemmistöjen ja vammaisten ihmisoikeuksia sekä itsemääräämisoikeutta on aidosti kunnioitettava. Meillä kaikilla on yhdenvertainen oikeus osallistua yhteiskuntaan ja tuon eteen täytyy tehdä vielä paljon työtä. Suomi on ratifioinut vuonna 2016 YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja  vammaisyleissopimus on meillä Suomessa voimassa lakina. Se on siis velvoittavaa lainsäädäntöä. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Vammaisyleissopimuksen tärkeimpiä periaatteita ovat syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus.

Esteettömyys tulee huomioida kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa sekä julkisissa tiloissa. Esimerkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla tulee päästä niin puistoihin kuin virastoihin ja palvelujen äärelle. Rakentamisen materiaalivalinnat ei saa luoda esteitä liikkumiselle. Fyysisen esteettömyyden rinnalla Kuopion kaupungin tulee huomioida entistä enemmän kielellinen saavutettavuus. Aidosti kielellisesti saavutettava yhteiskunta edistää yksilön osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Kielellinen saavutettavuus on laaja käsite, joka kattaa kasvokkaisen vuorovaikutuksen, fyysiset kommunikaatioympäristöt sekä teknologiavälitteiset ympäristöt ja sivustot. Kielellinen saavutettavuus määritellään kielellistä oikeutta laajemmaksi käsitteeksi ja tarkoittaa, että jokainen meistä, esimerkiksi kuuloon, näkökykyyn, mahdollisiin toimintarajoitteisiin tai kielitaitoon katsomatta olemme tietoisia kotikaupunkimme palveluista, saamme palvelua ja tulemme ymmärretyiksi. Se tarkoittaa myös sitä, että jokainen meistä ymmärtää omaa hoitoamme koskevat ohjeet ja voimme näin itse ottaa vastuuta hoidostamme. Tämä edellyttää, että viestinnän ja tiedotuksen tulee olla monikanavaista ja viestinnässä on pyrittävä selkokielisyyteen. Pelkästään selkokielestä hyötyviä henkilöitä on Suomessa 750 000.

Erityisryhmien lisäksi muutkin ihmisryhmät, kuten iäkkäät tai vieraskieliset, hyötyvät selkokielestä, ympäristön kuvituksesta ja esimerkiksi kuvista vuorovaikutuksessa. Myös Kuopion kaupungin palveluista tulee saada tietoa selkokielellä ja kuvitettuna. Lisäksi tiedotusta tulee saada puhutuilla ja viitotuilla kielillä (suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli) sekä sähköiset palvelut on oltava aidosti saavutettavia kaikille.Kuopion kaupungin tulee varmistaa, että Euroopan parlamentin 2016 julkaisema ja vuonna 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi toteutuu myös Kuopiossa. Lain mukaan viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten tulee huolehtia siitä, että eri ihmisryhmät saavuttavat digitaaliset palvelut, nettisivut ja mobiilisovellukset. Myös tulkkipalveluja täytyy olla saatavilla.

Muodollisesti yhdenvertaisissa palveluissa samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, mutta aina samanlaiset palvelut ei riitä kaikille. Aidosti lopputulemaltaan yhdenvertaista kohtelua on mielestäni se, että tarvittaessa voidaan käyttää nk. positiivista erityiskohtelua. Siten on mahdollista saada esimerkiksi vammaiset henkilöt yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa. Meidän täytyy voida katsoa niin erilaisten asuinalueiden kuin ihmisten erilaisia tarpeita sekä tarvittaessa tasata huonompaa asemaa mm. rahoituksen kohdennuksin. Kuopion kaupungin tulee myös osallistaa aktiivisesti vammaisia henkilöitä heitä koskevaan päätöksentekoon. Se on myös vammaisyleissopimuksen mukainen velvoite! Tässä asiassa Kuopiolla on paljon kehitettävää. Vammaiset henkilöt ovat aina itse omien asioidensa parhaita asiantuntijoita.

Saavutettavuus tarkoittaa myös hyvin toimivaa arjen liikkumista. Kuopion sekä keskustan alueen vetovoimaisuus lisääntyy, kun liikkuminen on sujuvaa. Kävelykeskustaa tulee kehittää edelleen. Samoin toimivaa joukkoliikennettä. 

Tällä hetkellä Kuopiossa liikkuminen on esimerkiksi Helsinkiin nähden sujuvampaa, sillä meidän ei tarvitse käyttää aikaamme ruuhkissa istumiseen. Työskentelen niin Kuopiossa kuin Helsingissä ja Kuopiossa pääsen nopeammin paikasta toiseen, vaikka Helsingin julkinen liikenne onkin monipuolisempaa kuin Kuopiossa.

Toimiva joukkoliikenne on osa kehittyvää kaupunkia, vaikka monessa paikassa edelleen on välttämätöntä käyttää omaa autoa. Meidän täytyy pitää yhdessä kansanedustajiemme kanssa ääntä siitä, että Arkadianmäeltä ohjataan teiden kunnossapitoon riittävästi resursseja myös tänne Savon suunnalle.

Mielestäni Kuopio tarvitsee myös uusia avauksia ja esimerkiksi raitiojuna olisi hyvä lisä maakunnan saavutettavuuden parantamiseksi. Lähijunaliikenteen kehittäminen helpottaisi sekä asiointia että työmatkaliikennettä. Olisipa miellyttävää hurauttaa lähijunalla Kurkimäkeen, Suonenjoelle tai vaikkapa Iisalmeen tervehtimään kummityttöäni.

Piirroskuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, KUVAKO.