Politiikka

Arvoni päätöksenteossa ja miksi SDP?

 

Olen toiminut Kuopion kunnallispolitiikassa noin 10 vuoden ajan, joista viime vuodet erityisen aktiivisesti. Valitsin puolueekseni SDP:n, koska demareitten politiikka on mielestäni inhimillistä niin tavallista ihmistä kuin työntekijöitä kohtaan. Näin ollen se sopii puolueena kaltaiselleni humanistille. Minulle tärkeitä sosialidemokraattisia perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Vapaus tarkoittaa minulle jokaisen ihmisen samanlaista ihmisarvoa ja yksilön vapautta itsensä toteuttamiseen. Tasa-arvo tarkoittaa minulle sitä, että jokaisella meistä on oikeus ja mahdollisuus hyvään, oman näköiseen elämään, terveyteen ja riittävään toimeentuloon taustoistamme riippumatta. Solidaarisuus tarkoittaa yhteistä vastuuta ja yhteisöllisyyttä eli yksilön vastuuta ja välittämistä niin itsestään kuin muista sekä ympäristöstä.

 

 

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus,
tasa-arvo ja solidaarisuus.

 

SDP:n teot historiassa ovat mielestäni niin vaikuttavia, että puoluevalintani oli myös siksi selvä. Demareitten saavutuksia, joista saamme olla suomalaisina ylpeitä vielä tänäkin päivänä, ovat esimerkiksi kaikille maksuton peruskoulu ja yhteiskuntaamme aikoinaan rakennettu kansanterveysjärjestelmä. Peruskoulu takaa kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat opintielle. Julkinen perusterveydenhuolto taas koskettaa meistä jokaista jossakin vaiheessa elämäämme ja luo pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle. Ilman julkista terveydenhoitoa moni jäisi ilman hoitoa. Demarit haluavat säilyttää ja kehittää hyvinvointivaltiomme edelleen. Hyvinvointivaltio ei kuitenkaan ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on täytynyt, ja täytyy jatkuvasti tehdä paljon työtä.

 

Minä olen itse hyvinvointivaltion kasvatti ja maksan mielelläni osuuteni, jotta hyvinvointivaltio pysyy voimissaan. Haluan, että myös jatkossa meillä on kaikille ilmainen koulutus ja oikeus yhtäläisiin terveyspalveluihin riippumatta kenenkään tulotasosta tai asuinpaikkakunnastaHumanistina poliittisissa teoissani on aina mukana myös empaattisuus ja lähtökohtana toisen ihmisen kunnioittaminen. Pyrin käyttämään positiviivista ajattelua työkalunani myös silloin, kun se on kaikkein vaikeinta. Näin toimin kaikessa elämässäni. Se ei ole naivismia, vaan näkökulman valinta. Minä tiedän, että positiivinen ajattelu ei poista ikäviä tilanteita tai saa ongelmia katoamaan, mutta itse olen selvinnyt sen avulla vaikeistakin asioista helpommin kuin juuttumalla negatiivisuuteen tai vihaan. Uskon, että sillä asenteella maailmaa voi muuttaa paremmaksi.

”Minä uskon enemmän hyvään kuin pahaan ja siihen, että yhteistyöllä voimme edelleen kehittää asioita parempaan.”

-Liisa Kauppinen

"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin."

-Mauno Koivisto