Politiikka

Arvoni päätöksenteossa ja miksi SDP?

 

Toimin aktiivisesti Kuopion kuntapolitiikassa ja valitsin puolueekseni SDP:n, koska demareitten politiikka on mielestäni inhimillistä niin tavallista ihmistä kuin työntekijöitä kohtaan. Näin ollen se sopii puolueena kaltaiselleni humanistille.

Kasvatuksen ja koulutuksen resurssit, henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi sekä erilaisten ihmisten yhdenvertaisuus, niin terveyden kuin palveluiden suhteen, ovat minulle syitä toimia politiikassa.

Minulle tärkeitä sosialidemokraattisia perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Vapaus tarkoittaa minulle jokaisen ihmisen samanlaista ihmisarvoa ja yksilön vapautta itsensä toteuttamiseen. Tasa-arvo tarkoittaa minulle sitä, että jokaisella meistä on oikeus ja mahdollisuus hyvään, oman näköiseen elämään, terveyteen ja riittävään toimeentuloon taustoistamme riippumatta. Solidaarisuus tarkoittaa yhteistä vastuuta ja yhteisöllisyyttä eli yksilön vastuuta ja välittämistä niin itsestään kuin muista sekä ympäristöstä ja eläimistä.

 

 

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus

SDP:n teot historiassa ovat mielestäni niin vaikuttavia, että puoluevalintani oli myös siksi selvä. Demareitten saavutuksia, joista saamme olla suomalaisina ylpeitä vielä tänäkin päivänä, ovat esimerkiksi kaikille maksuton peruskoulu ja yhteiskuntaamme aikoinaan rakennettu kansanterveysjärjestelmä. Peruskoulu takaa kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat opintielle. Julkinen perusterveydenhuolto taas koskettaa meistä jokaista jossakin vaiheessa elämäämme ja luo pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle. Ilman julkista terveydenhoitoa moni jäisi ilman hoitoa. Demarit haluavat säilyttää ja kehittää hyvinvointivaltiomme edelleen. Hyvinvointivaltio ei kuitenkaan ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on täytynyt, ja täytyy jatkuvasti tehdä paljon työtä.

Minä olen itse hyvinvointivaltion kasvatti ja maksan mielelläni osuuteni, jotta hyvinvointivaltio pysyy voimissaan. Haluan, että myös jatkossa meillä on kaikille ilmainen koulutus ja oikeus yhtäläisiin terveyspalveluihin riippumatta kenenkään tulotasosta tai asuinpaikkakunnastaHumanistina poliittisissa teoissani on aina mukana myös empaattisuus ja lähtökohtana toisen ihmisen kunnioittaminen. Pyrin käyttämään positiivista ajattelua työkalunani myös silloin, kun se on kaikkein vaikeinta. Näin toimin kaikessa elämässäni. Se ei ole naivismia, vaan näkökulman valinta. Minä tiedän, että positiivinen ajattelu ei poista ikäviä tilanteita tai saa ongelmia katoamaan, mutta itse olen selvinnyt sen avulla vaikeistakin asioista helpommin kuin juuttumalla negatiivisuuteen tai vihaan. Uskon, että politiikalla ja positiivisella asenteella maailmaa voi oikeasti muuttaa paremmaksi.

Valtakunnan politiikassa olen mukana Demarinaisten liittohallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana toimii kaimani Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti TuppurainenOlen myös toista kautta mukana mm. Jukka Gustafssonin johdolla Arkadianmäellä kokoontuneen SDP:n koulutus- ja sivistyspoliittisen työryhmän jäsenenä. Työryhmässä olen ollut mukana rakentamassa esimerkiksi viimeisintä (2019) puolueemme koulutuspoliittista ohjelmaa. Jatkan valtakunnallisessa SDP:n koulutus- ja sivistystyöryhmässä myös 2020 alkaneella puoluekokouskaudella.

 Puheenjohtajina toimivat tällä hetkellä valtiosihteeri Pilvi Torsti ja turkulainen kaupunginvaltuutettu ja puoluehallituksen jäsen Petra Peltonen. Olen mukana myös Savo-Karjalan piirin kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen johdolla kokoontuvassa Vammaispoliittisessa työryhmässä.

Haluan olla mukana #luomassatulevaisuutta ja tekemässä nykyistä saavutettavampaa Pohjois-Savoa niin asumisen, liikenteen kuin palveluiden osalta. Haluan olla rakentamassa Pohjois-Savosta ja sen eri alueista miellyttävämmän paikan elää, opiskella, työskennellä ja harrastaa. Maailmaa voidaan muuttaa. Maailma ei kuitenkaan muutu itsestään, vaan sitä muutetaan teoilla. Tiedän, että me pystymme muutokseen yhdessä oikealla asenteella ja selkeillä tavoitteilla.

”Minä uskon enemmän hyvään kuin pahaan ja siihen, että yhteistyöllä voimme edelleen kehittää asioita parempaan.”

 -Liisa Kauppinen

"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin."

-Mauno Koivisto