Parempi työelämä

Minun Kuopioni panostaa erilaisiin työllistymisen keinoihin ja varmistaa sen, että työllistymisen mahdollisuuksia on jokaisella työntekijällä ikään katsomatta. Mielestäni koulutukseen panostamisen ohella työllisyyden parantaminen on valtuuston tärkein tavoite. Kunnat ovat keskeisiä toimijoita työllisyyden edistämisessä ja tuo painoarvo tule tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä täytyy voida vähentää kohdentamalla työllistymistoimiin riittävästi resursseja. Esimerkiksi panostaminen täydennys-, muunto- ja rekrytointikoulutuksien järjestämiseen Kuopion alueen yrityksissä on yksi hyvä keino työttömyyden kitkemiseen. Tutkimuksien mukaan kyseiset koulutusmuodot ovat myös tehokas tapa saada osaavia työntekijöitä yritysten käyttöön, joten myös valtio on lisäämässä noiden koulutusmuotojen rahoitusta.

Myös kaupunkimme nuorisotyöttömyyden poistamiseen tulee kohdentaa resursseja. Lisäksi mielestäni nuorten yrittäjyyttä tulee tukea kaupungin toimesta. Tarvitsemme Kuopioon uutta yritystoimintaa ja pohdintaa siitä, miten yrittämistä hankaloittavia esteitä voidaan poistaa kaupungissamme niin uusien kuin jo olemassa olevien yritysten kannalta. Myös pienyrittäjien asemaa täytyy parantaa. Esimerkiksi Kuopion keskustassa toimivat kivijalkayrittäjät ovat aiheellisesti huolissaan Kuopion keskustan vetovoimaisuudesta. Minäkin haluan, että keskustassa säilyy eri alan palveluita ja erikoisliikkeitä.

Mielestäni myös Kuopion kaupungin tulee toimillaan huolehtia siitä, että suuret kauppakeskukset ja nettikaupat eivät syrjäytä kokonaan pienempiä kivijalkaliikkeitä. Esimerkiksi kuopiolaisten pienyrittäjien esitys siitä, että kerran kuukaudessa keskustassa pysäköinti olisi ilmaista, on kokeilun arvoinen ja huomionarvoinen esitys.

Piirroskuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, KUVAKO.