Julkaisuni

 • Luoma, Tytti & Burman, Tuomo 2021-2022. Kielellinen saavutettavuus by T&T osat 1-8. Podiskelua podcast. Soundcloud.  Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Luoma, Tytti 2021. Interpreting and Linguistic Accessibility. Teoksessa Kiuru, H. & Lindblad, K. (toim.) Humak -Innovative, international and very Finnish. Humak University of Applied Sciences.
 • Luoma, Tytti 2021. Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus koulutus yhdenvertaisuuden edistäjänä yhteiskunnassa. Teoksessa Äärynen, M. (toim.) Väläyksiä Humakista V. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Luoma, Tytti 2020. Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus vahvuusala ja osaamiskärjet. Teoksessa Äärynen, M. (toim.) Väläyksiä Humakista IV. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Luoma, Tytti 2020. Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden strategiatyö. Teoksessa Miettinen, T. ja Pohjanmäki, T. (toim.) Humak 2030. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Koslonen, Tytti ja Tumelius, Riikka 2019. Kielellinen saavutettavuus ja tulkkaus osallisuuden sekä itsemääräämisoikeuden edistäjinä. Teoksessa Äärynen, M. (toim.) Väläyksiä Humakista III. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Tumelius, Riikka ja Koslonen, Tytti 2019. Kielellinen saavutettavuus nousevana yhteiskunnallisena trendinä. Teoksessa Äärynen, M. (toim.) Väläyksiä Humakista III. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Koslonen, Tytti 2019. ”Miten itsemääräämisoikeus toteutuu, jos et voi puhua? Kielellisen saavutettavuuden näkökulma.” Miten itsemääräämisoikeus toteutuu, jos et voi puhua –seminaari 11.4.2019. Kuopio
 • Koslonen, Tytti ja Nisula, Marjukka 2019. Piirtäminen viestinnän ja tulkkauksen tukena. Blogisarja Päivystävät Humanistit. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Koslonen, Tytti 2018. Kuurojen tulkkien koulutusta kehittämässä Euroopassa. Teoksessa Äärynen, M. (toim.) Väläyksiä Humakista II. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Koslonen, Tytti 2018. Suomalaisen tulkkikoulutuksen kehitys ja näkymät. Teoksessa Lindholm, A. & Kiuru, H. (toim.) Yhdessä tehden – 20-vuotiaan Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Koslonen, Tytti 2018. Tulkki (AMK)-koulutuksen sekä kielellisen saavutettavuuden näkökulmia Humakin auditointiin. Teoksessa Miettinen T. & Pohjanmäki T. (toim.) ONNISTUMME YHDESSÄ Auditointi Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittämisen tukena. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 66, Humanistinen ammattikorkeakoulu. 
 • Koslonen, Tytti 2018. Tulkkikoulutuksen opetussuunnitelma ja kaksi profiilia. Teoksessa Äärynen, M. (toim.) Väläyksiä Humakista II. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
 • Koslonen, Tytti ja Turja, Hanna-Kaisa 2018. Vuorovaikutuksen viemää. Kielisilta 8/2018.
 • Koslonen, Tytti 2016. Tulkkauspalvelu, tulkin ammatti ja opiskelutulkkaus. Teoksessa Takala, M. & Sume, H. (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura.
 • Koslonen, Tytti ja Ahosilta, Reeta 2016. Tulevaisuuden tulkki – Puhevammaisten tulkin ja viittomakielentulkin työn vaatimukset muutosten keskellä. Teoksessa Turja, H-K. (toim.) Kenttä ja koulutus -Näkymiä tulkkausalan kehittämiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 29.
 • Koslonen, Tytti ja Salmi Eeva 2012. Opinnäytetyö on yhteistyötä. Kielisilta 2012.
 • Koslonen, Tytti 2010. ”Tutkimusmenetelmät ja akateemisen portfolion rakentaminen”. Tulkkikouluttajien seminaari Petroskoin pedagogisessa akatemiassa 26.-29.4.2010, Venäjä.
 • Koslonen, Tytti 2009. ”Viittomakielentulkkikoulutuksen toteutuminen Petroskoissa ja tulevaisuuden näkymät”. Viittomakielentulkkikoulutus ja koulutuksen arviointi -seminaari. 23.-27.2.2009, Venäjä.
 • Koslonen Tytti 2008. ”Asioimistulkkipalveluiden kautta osallisena yhteiskunnassa”. Kuurojen yhteisö ja viittomakieli –konferenssi 21.-25.10.2008, Venäjä.
 • Koslonen Tytti 2006. ”Oppiminen ja koulutus sekä tulkkauspalvelut nuoren kuuron osallisuuden edistäjänä”. Karjalan tasavallan kuulovammaisten lasten ja nuorten tulevaisuus -konferenssi 2.-6.11.2006, Venäjä.